Category: ثبت شرکت

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج در موسسه حقوقی پایش انجام میشود که این ثبت شرکت...

بیشتر بخوانید

ساعات کار ثبت شرکت کرج

ساعات کار ثبت شرکت کرج همه روزه بوده از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 6 عصر در روزهای...

بیشتر بخوانید

راه اندازی شرکت در کرج

برای راه اندازی شرکت در کرج باید ابتدا شرکت را به ثبت رساند و فعالیت آن را مشخص...

بیشتر بخوانید

ثبت موسسات انتفاعی در کرج

برای ثبت موسسات انتفاعی در کرج به مدارک شناسایی شرکا نیاز است و اوراق موسسات...

بیشتر بخوانید

ثبت موسسات غیرانتفاعی در کرج

اکثر ثبت موسسات غیرانتفاعی در کرج مستلزم در یافت موافقت اصولی از ارگان مربوطه...

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت در مرکزی

موسسه پایش ارائه دهنده خدمات تخصصی ثبت شرکت و تغییرات شرکتها و برند –...

بیشتر بخوانید

ثبت فوری شرکت در تهران

در ثبت فوری در خواست کنندگان می توانند اطلاعاتی در خصوص ثبت شرکت را به دست آورند...

بیشتر بخوانید