برند در کرج

برای ثبت برند در کرج متقاضیان باید یک مدرکی که دال بر فعالیتشان باشند را داشته...

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت تاسیساتی در کرج

اشخاص حقیقی و یا حقوقی که میخواهند ثبت شرکت تاسیساتی در کرج داشته باشند باید...

بیشتر بخوانید

پلمپ دفاتر قانونی در کرج

پلمپ دفاتر قانونی در کرج در حال حاضر از طریق اداره پست ارجاع میشود ولی تا چند وقت...

بیشتر بخوانید

ثبت برند لاتین در کرج

متقاضیان ثبت برند لاتین باید بدانند که ثبت برند لاتین در کرج مستلزم داشتن کارت...

بیشتر بخوانید

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت مسئولیت محدود در کرج در موسسه حقوقی پایش انجام میشود که این ثبت شرکت...

بیشتر بخوانید

تغییر سهامداران شرکت در کرج

تغییر سهامداران شرکت در کرج مستلزم تنظیم صورتجلسه میباشد که این صورتجلسه درمجمع...

بیشتر بخوانید

ساعات کار ثبت شرکت کرج

ساعات کار ثبت شرکت کرج همه روزه بوده از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 6 عصر در روزهای...

بیشتر بخوانید

تغییر اعضای هیات مدیره شرکت در کرج

برای تغییر اعضای هیات مدیره شرکت در کرج باید ابتدا صورتجلسه تنظیم گردد که این...

بیشتر بخوانید

راه اندازی شرکت در کرج

برای راه اندازی شرکت در کرج باید ابتدا شرکت را به ثبت رساند و فعالیت آن را مشخص...

بیشتر بخوانید

ثبت موسسات انتفاعی در کرج

برای ثبت موسسات انتفاعی در کرج به مدارک شناسایی شرکا نیاز است و اوراق موسسات...

بیشتر بخوانید