زمان و هزینه ثبت برند

بعد از ثبت نام و همچنین از طریق سامانه ثبت اینترنتی اداره ثبت علامت تجاری می توان مدارک را ارسال کرده و با توجه به بررسی های کارشناسان مربوطه در صورتی که نقصی در پرونده وجود نداشته باشد آگهی صادر می شود . این مدت زمان 45 روز کاری طول می کشد که تمام مراحل انجام شود این بازه زمانی با درخواست متقاضیان و نوع برند درخواستی قابل تغییر می باشد .

هزینه ثبت برند

هزینه  ثبت برند به قسمتی مربوط می شود که پرداختی های دولتی و فیش های واریزی ایست.

این هزینه شامل پرداختی ها و  واریزی هایی که هبه حساب دولت پرداخت می شود .

 اولین هزینه،هزینه ثبت اظهارنامه برند می باشد که بسته به حقیقی یا حقوقی بودن متغییر است و البته به تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد تقاضا بستگی دارد.

اولین هزینه پرداختی برای ثبت اظهارنامه برند می باشد که باتوجه به شخص حقیقی و حقوقی بودن متغیر می باشد . البته بستگی به تعداد کالاها هم چنین طبقات مورد تقاضا می باشد .

هزینه دوم که پس از تایید اظهارنامه و آگهی نوبت اول می باشد باید پرداخت گردد. تاخیر در پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی نوبت اول باعث می شود که برند رد. هزینه بعدی ثبت برند شامل روزنامه رسمی دوم برند می باشد که پس از یکماه بعد از تایید آگهی نوبت دوم صورت می گیرد. پس از پرداخت هزینه روزنامه دوم مالکیت ده ساله برند بنام شما می شود.در صورت نیاز به اطلاعات دقیق مقاله هزینه و تعرفه ثبت برند را مطالعه نمایید.

بعد از به تایید رسیدن اظهارنامه و آگهی نوبت اول ، هزینه دوم پرداخت می شود . در صورتی که در پرداخت هزینه با تأخیری صورت گیرد آگهی روزنامه رسمی نوبت اول رد می شود . در صورتی که آگهی نوبت دوم بعد از یکماه تایید شود هزینه بعدی ثبت برندکه شامل روزنامه رسمی ثبت برند می باشد . در صورتی که تمام هزینه ها اعم از پرداخت هزینه روزنامه دوم هم انجام شد مالکیت برند 10 سال اعتبار دارد .

هزینه برند در ایران

هزینه ثبت برند مانند دیگر خدمات ثبت شرکتها و هر مجموعه و موسسه حقوقی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد .

با توجه به نوع کالا و خدماتی که شما ارائه می کنید یا می فروشید باید برند خود را به ثبت برسانید.

باتوجه  به تولیدات و فروش محصولات جدید و خدمات جدید از دیگر محصولات الزاما باید برند خود را ثبت نمایید .

این  مورد را باید در نظر گرفت وقتی در هر حرفه و فعالیتی تعداد فروشندگان و ارائه دهندگان گسترده شود امکان سوء استفاده از یک برند خاص وجود دارد . که برای اشخاصی که با آن برند فعالیت انجام می دهند مناسب نباشد .

در این مقاله به هزینه برند می پردازیم و دیگر موارد از قبیل ثبت برند و ثبت علامت تجاری در مقاله های دیگر عنوان شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از راهنمایی کارشناسان می توانید به موسسه ثبت پایش مراجعه کرده و از خدمات آنها استفاده نمایید .

هزینه برند دو بخش اساسی را تشکیل می دهد :

حق الزحمه موسسه ثبتی که در صورت توافق تعیین می شود (توسط کارشناسان موسسه ثبت و متقاضی با یکدیگر به بحث و گفتگو پرداخته و مبلغ مورد نظر را تعیین می کنند )

درست است که مبلغ به صورت توافقی تعیین می شود ولی از عرق خارج نمی شود . در نتیجه با نوع ارائه خدمات داده شده متناسب باشد . لازم به ذکر است که نرخ هزینه برند و علامت در مجتمع ثبت برند پایش طبق جدول هزینه های اداره مالکیت صنعتی می باشد.

هزینه های دولتی ثبت علائم تجاری ( برند )

هزینه های دولتی ثبت برند پرداخت هایی را مانند پرداخت های دولتی و فیش های واریزی مربوط می شود . اولین هزینه که در شروع کار باید انجام شود هزینه ثبت اظهارنامه برند می باشد . در این صورت این هزینه متغیر می باشد که بستگی به شخصیت حقیقی و یا حقوقی بودن متقاضی دارد .و البته تعداد کالاهای درخواستی و طبقات مورد تقاضا هم به نوع کالاها بستگی دارد . هزینه دوم که پس از تایید اظهارنامه و آگهی نوبت اول می باشد باید پرداخت گردد.

اگر هزینه روزنامه رسمی نوبت اول با تأخیر وارد شود باعث می شود که برند رد صلاحیت شود و تمام هزینه های نوبت اول از بین برود

 هزینه بعدی ثبت برند شامل روزنامه رسمی دوم برند می باشد که پس از یکماه بعد از تایید آگهی نوبت دوم صورت می گیرد. پس از پرداخت هزینه روزنامه دوم مالکیت ده ساله برند بنام شما می شود.

 و در ادامه هزینه بعدی که در جهت ثبت برند باید انجام داد شامل روزنامه رسمی دوم برند می باشد که آن هم بعد از یکماه بعد از تاییدیه آگهی نوبت دوم امکان پذیر می باشد . در نتیجه بعد از اتمام پرداختی هزینه روزنامه دوم مالکیت 10 ساله برند به نام متقاضی ثبت می شود.

هزینه ثبت برند چقدر است ؟ 

هزینهای ثبت برند ، علائم تجاری ، علامت ، نشان و لوگوی تجاری در قالب حقیقی و حقوقی

اقلام هزينه: ۱ـ حق ثبت اظهارنامه (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) به ازاء يك طبقه

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۲۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۴۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۲ـ حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: حق ثبت هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۳ـ حق ثبت تمديددوره هاي ده ساله ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان ولوگوی تجاری)

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۴ـ جريمه تاخير در تمديد  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي ـ شخص حقوقي: معادل نصف حق ثبت علامت

اقلام هزينه: ۵ ـ هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره برداري يا اعراض ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۶ ـ حق ثبت انتقال قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۷ـ حق ثبت مجوز بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری ) (با هر تعداد كالا و خدمات)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: حق ثبت اجازه بهره برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۸ ـ هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۹ـ حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر ه برداري ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۰ـ حق ثبت تغييرات  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )  (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره برداري)

 • شخص حقيقي: ۵۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۱ـ هزينه صدور گواهي المثني  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)

 • شخص حقيقي: ۱۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۲ـ هزينه رونوشت مصدق  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۱۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۳ـ هزينه اخذ تاييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي نامه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۱۵.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۳۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۴ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به رد  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۷۵۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۵ـ هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي  ( ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)

 • شخص حقيقي: ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۶ـ وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری )

 • شخص حقيقي: ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

اقلام هزينه: ۱۷ـ هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي به عنوان اداره مبدا  (ثبت برند ، علامت ، علائم ، نشان و لوگوی تجاری)

 • شخص حقيقي: ۲۰۰.۰۰۰ ریال
 • شخص حقوقي: ۴۰۰.۰۰۰ ریال

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.