رتبه بندی شرکت ها در کرج

معیاری که برای تشخیص صلاحیت شرکت ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اخذ می گردد . یک مقیاس برای تضمین کمیت و کیفیت شرکت های برتر در جهت خدمات و دفاع از حقوق بهره وران می باشد.که این مقیاس از طریق رتبه بندی دارای دسته بندی از 1 تا 5 می باشد.

رتبه بندی شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:

 1. رتبه بندی پیمانکاری.
 2. رتبه بندی مشاوران.
 3. رتبه بندی شرکت های انفورماتیک.
 4. رتبه بندی شرکت های EPC.
 5. رتبه بندی انبوه سازان.

11 رشته ها ی مختلف معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری رتبه بندی عبارت است از:

 1. ساختمان.
 2. راه و ترابری.
 3. صنعت و معدن.
 4. تاسیسات و تجهیزات.
 5. .کشاورزی.
 6. آب.
 7. مرمت آثار باستانی.
 8. کاوش های زمینی.
 9. ارتباطات.
 10. نفت و گاز.
 11. نیرو.

 مراحل صدور رتبه ( گرید ) در کرج

در سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسبق که به معاونت فنی و عمران استاندارد تغییرنام یافته شرکت ها را به دو گروه تقسیم بندی کرده است.

گروه اول مشاوره

رتبه بندی برای شرکت های مشاور از 1 تا 3 می باشد که رتبه 1 بالاترین و رتبه 3 پایین ترین رتبه می باشد.

گروه دوم پیمانکاران

رتبه بندی برای شرکت های پیمانکاری از 1 تا 5 می باشد . که در واقع رتبه 5 پایین ترین آن است.

ملاک اصلی شرکت های پیمانکاری جهت رتبه بندی تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هأت مدیره یک شرکت می باشد.با این تفاوت که در شرکت های مشاور برای تعیین رتبه امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای ارتقاء رتبه از ۵ به ۱ در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از ۵ به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد.

جهت ارتقا رتبه در شرکت های مشاور از پایه 1 تا 3 مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در 15 سال اخیر ، ملاک این مورد نیروی فنی و مهندسی ، اظهارنامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری می باشد.

اخذ رتبه 5 در کرج 

 1.  در سازمان ثبت شرکت در کرج ، شرکت مورد نظر به ثبت رسیده باشد.
 2.  جهت تعیین صلاحیت شرکت دارای امتیازات و شرایط لازم در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل لازم باشد.
 3.  شرکت جهت کارهای انجام شده محرومیت و یا محدودیتی نداشته باشد.( عدم سوء پیشینه حرفه ای )
 4.  مدیران شرکت هیچ کدام نباید کارمندان دولت باشند.
 5.  بر اساس ضوابط تعیین شده آیین نامه جداول 1-7 ، حداقل سابقه کاری مفید مرتبط با مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره 5 سال می باشد.
 6.  امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور تنها در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.

مطابق آیین نامه ، جهت تعیین صلاحیت پارامتر هایی مشخص شده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به شاخص ها و امتیازات عوامل تعیین کننده شرکت را مورد نظر را تعیین می نمایند..موفقیت شرکت به کسب حد نصاب امتیازات ،گواهی رتبه برای شرکت مورد نظر صادر می شود.

هزینه اخذ رتبه شرکت ها در کرج

سازمان مدیریت برنامه ریزی در رتبه بندی شرکت ها بودجه یکسری هزینه های دولتی را مشخص نموده است . که متقاضیان الزامی است که این مبالغ را پرداخت نمایند .

باید توجه نمود که هزینه های مربوط برای هر رشته و پایه به طور جداگانه محاسبه می شوند.در دو قسمت دسته بندی شده است.

بخش اول : شامل شرکت هایی که متقاضی اخذ رتبه و رتبه بندی می باشند.

مبالغ را به خزانه داری بانک مرکزی و حساب ساجات واریز می نمایند.از سمت سازمان این هزینه نسبت به پایه های هر رتبه برای هر رشته به طور مجزا تعیین می گردد و در اکثر شهرها و استان فقط این هزینه قابل پرداخت است.  

بخش دوم : هزینه های اخذ رتبه و رتبه بندی، مربوط به پرونده های اخذ رتبه ای می باشد که برای کارشناسی، به برخی ارگانهای تخصصی ارجاع داده می شود تا در تسریع کار کارشناسی پرونده ها در جهت کمک به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمک نمایند نظیر سازمان همیاری شهرداری و انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران.

مدارک لازم برای اخذ رتبه 5 پیمانکاری

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه ی ساجات

 1. ارائه برگه رتبه بندی های قبلی.
 2. ارائه فرم 100.
 3.  اساسنامه.
 4. ارائه اظهارنامه ثبتی برای شرکت های سهامی خاص یا تقاضانامه و شرکت نامه برای شرکت های با مسئولیت محدود و تعاونی.
 5. ارائه آگهی تاسیس.
 6. ارائه آخرین صورت جلسات مربوط به آخرین تغییرات و آخرین صورت جلسه مربوط به تغییر سهام.
 7. ارائه آگهی تغییرات و یا تصمیمات انجام شده.
 8. ارائه فرم 200.
 9. ارائه رونوشت مدارک تحصیلی،شناسنامه ،کارت ملی،کارت پایان خدمت به ترتیب سمت های مدیر عامل،رئیس هیات مدیره نائب رییس،عضو،سهامدار.
 10. ارائه سوابق کاری و بیمه هر یک از اعضای هیات مدیره.
 11. ارائه فرم و قراردادهای شرکت.
 12. ارائه رونوشت آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده باشد شامل مشخصات،ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول شماره های 16،15،14،13،10،9،5،6،4.

مدارک مورد نیاز جهت اعضای هیات مدیره و سهامداران

 1. ارائه رونوشت شناسنامه و کارت ملی.
 2. ارائه رونوشت کارت پایان خدمت یا معافیت آنان.
 3. ارائه رونوشت آخرین مدارک تحصیلی.
 4. ارائه رونوشت سوابق اجرایی برای اثبات حضور فرد در شرکت و نیز سمت او.
 5. ارائه رونوشت بیمه تامین اجتماعی مدت دار مرتبط.
 6. ارائه رونوشت حکم بازنشستگی برای افراد بازنشسته.
 7. ارائه رونوشت قراردادهای همکاری شرکت با افراد بازنشسته که استمرار قرارداد مجدداَ در تاریخ ارایه مدارک به تایید بازنشسته رسیده باشد.
 8. ارائه رونوشت گواهی خاتمه همکاری از همه اشخاص دولتی و عمومی که قبلاَ در آن موسسه شاغل بوده اند.

مدارک شرکت 

 1. ارائه رونوشت آخرین اظهارنامه ثبتی شرکت.
 2. ارائه رونوشت آخرین اساساسنامه شرکت شامل صفحه موضوع فعالیت ،صفحه تعداد اعضای هیات مدیره،صفحه سهامداران،صفحه صاحبان امضا.
 3. ارائه رونوشت آگهی تاسیس و تغییرات و روزنامه های رسمی شامل روزنامه آگهی تاسیس و همه روزنامه های تغییرات پانزده سال اخیر.
 4. ارائه رونوشت آخرین صورتجلسات مجمع عمومی که بیانگر 100%صاحبان سهام باشد.
 5. ارائه رونوشت آخرین اظهارنامه مالیاتی که توسط دارایی برابر اصل شده،شامل مشخصات ترازنامه،حساب سود و زیان،جدول های شماره 5،4،6،9،10،13،14،15،16.
 6. ارائه رونوشت گواهینامه قبلی.
 7. ارائه رونوشت قراردادهای شرکت و مفاصاحساب تامین اجتماعی.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.