ثبت شرکت پایش در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی ثبت شرکت سهامی خاص در کرج مطالبی را به اشخاصی که می خواهند جهت ثبت شرکت سهامی خاص اقدام کنند مطالبی را ارائه نماید.

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی محسوب می شود و برای اخذ تسهیلات بانکی، گرفتن نمایندگی‌های و یا شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و نمایشگاه ها  از اعتبار نسبتا خوبی برخوردار است. به این دلیل به آن شرکت سهامی گفته می شود که سرمایه آن تبدیل به سهام می گردد. سهام شرکت‌های سهامی خاص در بازار بورس قابل معامله  نیست اما توسط مردم به راحتی قابل دادو ستد می‌باشد. برخلاف شرکت با مسئولیت محدود در زمان ثبت شرکت سهامی خاص، باید تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس توسط اعضا تامین  شده و بخشی از سرمایه در حساب بانکی پرداخت گردد. همانطور که گفتیم شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود بی شباهت به یکدیگر نبوده و در هردو این شرکت ها مسئولیت اعضا در صورت عدم کفایت به نسبت سرمایه یا سهام آنها می باشد و جهت وصول طلبهای شرکت در اموال شخصی آنها دخل و تصرفی وارد نمی شود.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 • دو رونوشت از اساسنامه شرکت که باید به امضای سهامداران رسیده باشد کامل و ارائه گردد.
 • تکمیل دو رونوشت از اظهارنامه شرکت سهامی خاص مشعر بر تعهد همه ی سهام و گواهینامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه موجود باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 •  دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد.
 •  نخستین مدیران و بازرسان و قبول سمت مدیریت و بازرسی تعیین شود و رونوشت شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ارائه گردد.
 • رونوشت کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین(در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت ارائه گردد.
 • در صورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت) و رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی ارائه گردد.
 • در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه رونوشت برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و هم چنین ارائه اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی) الزامی است.
 •  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ارائه گردد.
 •  اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد 111 و 126 قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد ارائه گردد.
 • ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر این که هیچ گونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیرعامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند.در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.
 • اصل وکالت نامه یا رونوشت برابر اصل وکالت نامه ارائه گردد.
 •  اصل قیم نامه یا رونوشت برابر اصل قیم نامه  ارائه گردد.
 •  فیش 40.000 ریال به عنوان هزینه پرداخت گردد.
 •  گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت ارائه گردد.

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 • سهام شرکت های سهامی خاص قال خرید و فروش و عرضه در بورس اوراق بهادار نمی باشد اما به وسیله ی اشخاص به راحتی و به آسانی می تواند خرید و فروش و معامله شود.
 • اگر فعالیت شرکت سهامی هم تجاری و بازرگانی نباشد باز هم تجاری محسوب می شود.
 • از هفت شرکت تجاری که در کشور ما ثبت می شود تنها شرکت های سهامی (شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام) می تواند موضوع فعالیت خود را به غیر از بازرگانی قرار بدهد.
 • مراحل ثبت و تشکیل شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت های سهامی عام ساده می باشد به موجب همین امر اشخاص بسار زیادی تمایل دارند که شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص ثبت کنند.
 • شرکت سهامی خاص هم مانند شرکت با مسئولیت محدود می باشد و مسئولیت هر کدام یک از سهامداران در خصوص بدهی و ضرر و زیان های شرکت به آورده ی خود به شرکت محدود می شود یعنی براساس آن چه به شرکت آورده اند در برابر قروض و دیون شرکت مسئولند و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند که سرمایه و دارایی شخصی خود را در این امر مصرف نمایند.
 • شرکت های سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود دارای اعتبار بیشتری می باشد و بیشتر جهت اشخاصی که به اموری اعم از امور بازرگانی، امور عمرانی، شرکت های بیمه، تولیدی و......می پردازند مناسب می باشد.
 • جهت شرکت های سهامی خاص دریافت وام راحت تر می باشد و به طور معمول تا سقف 10برابر سرمایه شرکت امکان دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و موسسه های مالی ممکن و امکان پذیر می باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. موضوع فعالیت شرکت را تعیین نمایید.
 2. اعضای هیأت مدیره شرکت را معرفی نمایید.
 3. دو نفر که نسبتی با اعضای هیات مدیره نداشته باشند برای احراز سمت بازرس اصل و علی البدل در نظر بگیرید.
 4. سمت هر یک از اعضای هیأت مدیره و صاحبین حق امضاء را انتخاب کنید.
 5.  آدرس محل فعالیت شرکت را مشخص کنید.
 6. میزان سرمایه لازم برای فعالیت شرکت را محاسبه  نمایید.
 7. درصد سهم هر یک از اعضا از سرمایه را مشخص نمایید.
 8. 5 نام انتخابی شرکت را در سه کلمه به ترتیب اولویت انتخاب نمایید.
 9. جهت تنظیم مدارک لازم به کارشناسان ما در ثبت شرکت بین الملل مراجعه کرده و اطلاعات فوق را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده همه اعضا و بازرسین به کارشناس خود ارائه نمایید.
 10. معرفی نامه خطاب به پلیس+10 را از موسسه دریافت کرده و جهت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه به دفاتر پلیس+ 10 مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی مذکور آن را به موسسه تحویل دهید.
 11. پس از ثبت نام الکترونیک شما در سامانه مربوطه در صورت رد نام با هماهنگی کارشناس برای تعیین نام مجدد اقدام می گردد.
 12. ظرف یک روز کاری یکی از نامهای تایید نهایی شده و به اطلاع موکل خواهد رسید.
 13. معرفی نامه‌ای خطاب به بانک جهت افتتاح حساب به نام شرکت به متقاضی تحویل داده می شود.
 14. موکل با در دست داشتن معرفی نامه به بانک مورد نظر خود مراجعه نموده و حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس با نام تأیید شده باز  می نماید و مبلغی معادل  35 درصد از سرمایه را به حساب مذکور واریز می کند. سپس گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به وکیل ارجاع می دهد.
 15. گواهی به اداره ثبت شرکتها ارجاع می گردد و پس از بررسی توسط کارشناس در صورت عدم وجود مشکل قانونی در مدارک و اطلاعات ارائه شده پرونده توسط کارشناس تأیید می شود.
 16. پس از تأیید کارشناس مدارک تأیید شده جهت امضای اعضای هیأت مدیره به موکل ارجاع می گردد.
 17. ذیل تمامی صفحات مدارک ارائه شده توسط کلیه اعضای هیأت مدیره و ذیل صفحات مشخص شده توسط بازرسین امضاء شده و به وکیل بازپس داده می شود.
 18. مدارک امضاء شده به همراه سایر مدارک پرونده به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود.
 19. مدارک توسط کارشناس رویت شده و در صورت تطابق با مدارک سامانه تأیید می گردد.
 20. شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت صادر شده و وکیل جهت امضای دفاتر ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها مراجعه می کند.
 21. ظرف حداکثر یک هفته از امضای دفاتر توسط وکیل آگهی از اداره ثبت دریافت شده و به موکل ارجاع می گردد.
 22. ثبت شرکت در این مرحله به پایان رسیده و شرکت رسما ثبت شده محسوب می شود. تنها زمانی حدود 15 تا 30 روزکاری  پس از ثبت نهایی زمان لازم است تا روزنامه رسمی در سایت رویت شود.
 23.  بلافاصله پس از دریافت، روزنامه رسمی به موکل تحویل شده و ثبت شرکت به طور کامل به پایان می رسد.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت شرکت پایش تماس بگیرید.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.