ثبت شرکت تضامنی

توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت شرکت تضامنی

 یکی از کاملترین نوع شرکتی که افراد به ثبت آن گرایش دارند شرکت های تضامنی است.

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی حداقل بین 2 نفر تشکیل می شودکه تحت امور تجارتی فعالیت می کنند.عبارت مسئولیت تضامنی حاکی از این امر است که اگر شرکت دارای بدهی باشد و میزان دارایی های شرکت برای پرداخت قروض کافی نباشد هرکدام از شرکا تعهد به پرداخت تمام قروض دارند.و اگر مابین شرکا تصمیمی مبنی بر چگونگی پرداخت بدهی برخلاف این امر ترتیب داده شده باشد در برابر اشخاص ثالث هیچ وجاهت قانونی ندارد و درمقابل اشخاص ثالث قابل استفاده نیست.معمولا" افرادی اقدام به ثبت شرکت تضامنی می کنند که از یک خانواده باشند مثل برادران  و پدر و پسران و یا آشنایی کامل نسبت به یکدیگر داشته باشند. هریک از شرکا متعهد و مسئول است چه در امور معامله مداخله داشته یا نداشته باشد.

مبحث اول –اصول شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی نیاز به رعایت 3 اصل هستیم که به اختصار به آن ها می پردازیم:

 • 1-مسئولیت تضامنی شرکا

همان طور که در قانون مدنی به این موضوع بسیار پرداخته شده است نظر طرفداران زیادی را نسبت به خود جلب نکرده و معتقدند که هر شخص نمی تواند متعهد به پرداخت بدهی دیگران شود  ولی با توجه به حقوق اروپایی و تبعیت حقوق ما از قوانین  آنان اصل مسئولیت تضامنی را در چند مورد تأیید کردند

از مواردی که به قبول اصل تضامنی اشاره شده این است که گروهی طبق قانون متضامنا" مسئول تعهدات شرکت هستند که قانون هر گونه اصلی را بر خلاف این کان لم یکن به شمار آورده است.

در قوانین اروپایی از شرکت های تضامنی بعنوان یک شرکت تجاری نام برده شده است چون شرکا شرکت تضامنی نوعی تاجر به حساب می آیند و داشتن اهلیت هم یکی از شرایط تاجر شمرده شدن است پس افرادی که محجور به حساب می آیند در این نوع شرکت نمی توانند مشارکت داشته باشند و اگر یکی از شرکا شرکت فوت کند وراث صغیر متوفی قصد ادامه دادن  مشارکت در شرکت را داشته باشند قالب شرکت از تضامنی به شرکت مختلط تغییر پیدا می کند.

ولی در مورد تاجر شمرده شدن شرکا در شرکت تضامنی در قوانین ایران مقرراتی تنظیم نشده و چون منعی هم در این زمینه صورت نگرفته ثبت شرکت تضامنی که شرکا آن پدر و پسر صغیر باشند در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است و در رابطه با مشارکت محجورین در شرکت تضامنی ایرادی پیش بینی شده است.

با توجه به مواد قانون تجارت در خصوص داشتن محجوریت یکی از شرکا و هم چنین فوت یا ورشکستگی آن ها پیش بینی شده که در صورت اعلام موافقت قائم مقام محجور یا قائم مقام متوفی یا مدیر تصفیه ،شرکت تضامنی هم چنان می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در اینجاست که مشارکت افراد محجور در شرکت تضامنی در نظر گرفته شده و به این ترتیب افراد غیر تاجر هم جزء شرکا شرکت تضامنی قرار می گیرند.

حال به این نکته می پردازیم که آیا اشخاص حقوقی مانند شرکت های با مسئولیت محدود یا ....که شرکت تجارتی محسوب می شوند می تواند بعنوان شریک در شرکت تضامنی قرار بگیرندیا نه؟

در اینجا دچار تردید شدند و استدلالی هم در این رابطه بیان کردند این است که شرکت های تجارتی مثل شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود دارای مسئولیتی محدود هستند و در شرکت های تضامنی که دارای مسئولیت نا محدود هستند نمی توانند مشارکت داشته باشند.اگرچه در نگاهی ساده و اجمالی این استدلال درست به نظر می رسد ولی  اگر بیشتر به آن توجه کنیم متوجه نادرست بودن آن می شویم چرا که در صورتی مسئولیت تضامنی برای اشخاص حقوقی یا افراد ایجاد مسئولیت می کند که شریک ضامن دارای تمکن مالی جهت پرداخت قروض باشد و فردی که از شرکت طلب دارد تا میزان دارایی شریک ضامن می تواند درخواست وصول طلب خود را بکند و چون شریک ضامن تا میزان دارایی خود تعهد دارد اشخاص حقوقی شریک هم تا میزان دارایی شرکت مسئول پرداخت قروض هستند و البته اگر شخص حقوقی که بعنوان شریک ضامن جزء شرکت قرار می گیرد دارای دارایی زیاد باشد به همین تناسب اعتبار شرکت تضامنی هم زیاد می شود و اگر به این شکل نباشد مانند شریک ضامن که هیچ دارایی ندارد ،ضامن بودن شخص حقوقی هم همین طور است .بنابراین شرکت های تجارتی بعنوان شریک در شرکت های تضامنی می توانند قرار بگیرند.

طبق استناد به مواد قانون تجارت هریک از شرکا برای پیشرفت در امور شرکت نمی تواند وارد عملیات تجارتی شود که متضمن رقابت با شرکت باشد یعنی هیچ یک از شرکا بدون رضایت دیگر شرکا نمی توانند تجارتی مثل تجارت شرکت نموده و یا بعنوان شریک با مسئولیت محدود یا شریک ضامن در شرکت دیگری که مثل آن تجارت می کند  وارد شود.

همان طور که بیان شد حتی اگر شریک تضامنی دارای وکالت از طرف شخص دیگر باشد نمی تواند معاملاتی را انجام دهد که با عملیات شرکت جنبه ی رقابتی داشته باشد.

اگر فرد جدیدی بعنوان شریک جدید وارد شرکت تضامنی شود از زمانی که وارد شده علاوه بر اینکه مسئول تمامی تعهدات جدید شرکت است بلکه نسبت به تعهداتی هم که قبل از ورود او صورت گرفته مسئول است و با استناد به بیان صریح قانونگذار در این رابطه هر گونه قراری که بین شرکا برخلاف این قاعده گذاشته شود در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.

 • 2-غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه

اعتبار شرکت وابسته به اعتبار شرکا است.و در این نوع شرکت باید با علم کافی نسبت به انتخاب و قبول شریک اقدام کرد چرا که عمل هریک از شرکا ممکن است دارای تعهداتی برای شرکا داشته باشد و افراد شرکت باید با دقت بسیار به انتخاب شریک اقدام می کنند . با بیان صریح در قانون تجارت آمده که هیچ یک از شرکا در شرکت تضامنی نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کنند مگر اینکه تمام شرکا اعلام رضایت کنند.

 • 3-نام شرکت

در شرکت های تضامنی انتخاب اسم دارای قواعدی است که معرف شرکا و نوع شرکت است.همان طور که در قانون تجارت هم آمده در اسم شرکت های تضامنی عبارت شرکت تضامنی و یا اسم یک نفر از شرکا قید شود و البته اگر اسم شرکت بیانگر اسم تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک باید عبارت (و برادران) (و شرکا) و...آورده شود.آوردن کلمه شرکا در اسم شرکت به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است که معرفی کننده اشخاص شرکت است و هر چقدر که اشخاص از اعتبار زیادی برخوردار باشند به همان نسبت هم اعتبار شرکت زیاد می شود و البته شرکا در کنار اسم شرکت می توانند نام تجاری انتخاب کند .

مبحث دوم-تشکیل و تاسیس شرکت

در کنار شرایط اجمالی که برای ثبت قرارداد ها از نظر شرایط اساسی معامله مد نظر گرفته می شود برای تشکیل شرکت تضامنی شرکا باید اقدام به تنظیم شرکتنامه کنند و ذیل آن  را امضا کنند که در شرکتنامه کلیه حدود اختیارات و حقوق و میزان مشارکت قید می شود.شرکتنامه باید به ثبت برسد تا وجاهت قانونی پیدا کند و با توجه به قانون تجارت ثبت کلیه امور و اسناد مربوط به شرکت ها تابع قانون ثبت شرکت هاست .شرکتنامه به 2 شکل قابل ثبت است و بصورت سند رسمی تنظیم می گردد.1:ثبت آن در اداره ثبت شرکتها2:ثبت آن در دفتر اسناد رسمی و بعد از ثبت برای اطلاع عموم آگهی می شود.ولی ثبت أن در دفتر اسناد رسمی باعث پرداخت 2 حق الثبت می شود یکی به دفترخانه و یکی هم به اداره ثبت شرکت ها ولی چون اعتبار ثبت شرکت ها به اندازه دفترخانه اسنادرسمی است ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها کفایت می کند.

 • نوع شرکت

قبل از درج نام شرکا در اسم شرکت باید عبارت (شرکت تضامنی )قید شود تا مشخص شود که شرکت از نوع تضامنی است.

 • موضوع شرکت

موضوع شرکت حدود فعالیت شرکت را تعیین می کند و در شرکتنامه عنوان می شود و از اهمیت زیادی هم برخوردار است چون شرکت می تواند تا میزانی فعالیت داشته باشد که در شرکتنامه و موضوع شرکت تصریح شده باشد اینجاست که موسسین شرکت  سعی در ثبت موضوعی وسیع دارند تا بتوانند اموری که لازم است را انجام دهند بنابر این چگونگی تعیین موضوع توسط شرکا صورت می گیرد.

 • مرکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن

به دلیل استقلال شخصیت حقوقی از حقیقی داشتن اقامتگاهی مجزا از اقامتگاه شرکا لازم می باشد .منظور از اعلام مرکز اصلی و نشانی کامل آن این است که شرکت دارای اقامتگاه قانونی باشد که در شرکتنامه قید شود .البته ممکن است شرکت در جاهای مختلفی فعالیت داشته باشد ولی شخص حقوقی هم بیش از یک اقامتگاه قانونی مانند شخص حقیقی نمی تواند داشته باشد و همان طور که مشخص است معمولا"مرکز اصلی شرکت همان اقامتگاه قانونی شرکت است.

 • اسامی شرکا یا موسسین ،شناسنامه و محل اقامت آنها

در شرکتنامه باید نام تمام شرکا همراه با خصوصیاتی هویت آنان  ذکر شود به دلیل اینکه شرکا در شرکت تضامنی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

در نمونه شرکتنامه هایی که قابل تهیه از اداره ثبت شرکت هاست تصریح شده که نام شرکا با ذکر تمام موارد هویتی شناسنامه و محل سکونت باید قید شود و اداره ثبت شرکتها نسبت به هویت شرکا مانند دفاتر رسمی رسیدگی می کند.

 • مبدأ تشکیل شرکت و مدت آن

از روزی که شرکا توافق مبنی بر تشکیل شرکت می کنند شرکت تأسیس شده و اینجاست که شرکت شخصیت حقوقی جدا از شرکا پیدا می کند زیرا در قانون تجارت نسبت به شرکت های تجارتی دارا بودن شخصیت حقوقی را منوط به ثبت شرکت ندانسته ولی نسبت به شرکت هایی که برای امور غیر تجارتی تأسیس می شوند دارا بودن شخصیت حقوقی را منوط به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها دانسته است.

مبدأ تشکیل شرکت به این دلیل اهمیت دارد که زمان شروع فعالیت شرکت است و نشان دهنده ی زندگانی شرکت است .از این به بعد هر وجهی که در حکم سرمایه وارد شرکت شود جزء دارایی شرکت به حساب می آید.

ثبت شرکت تجارتی از این لحاظ اهمیت دارد که نسبت به اشخاص ثالث ایجاد اعتبار می کند و با توجه به قانون تجارت هر شرکتی ملزم است تا یک ماه از تاریخ تشکیل ،شرکتنامه را تنظیم و تسلیم به اداره ثبت شرکتها  کند.

مدت شرکت ها محدود یا غیر محدود است و بعضی از کشورها ثبت شرکت را به مدت غیر محدود قبول نمی کنند چون سلب حق از خود را برای مدت نا محدود برخلاف اصل حقوقی می دانند و به همین دلیل مدت شرکت را طولانی در نظر می گیرند و مشخص می کنند که قبل از پایان مدت شرکت ،آن را تمدید کنند ولی در حقوق ایران تشکیل شرکت های ناحدود منعی ندارد و قانون این اختیار را به شرکا داده که هر موقع بخواهند شرکت را منحل کنند.

 • سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی

سرمایه شرکت را به دو شکل نقدی و غیر نقدی می توان تعیین نمود.برای تأدیه سرمایه شرکت به صورت نقدی مشکلی وجود ندارد ولی اگر شرکا قصد تسلیم سرمایه غیر نقدی به شرکت را داشته باشند سرمایه غیر نقدی حتما" باید قیمت گذاری شود.

 • میزان سهم الشرکه

وجوهی که شرکا چه به صورت نقدی یا غیر نقدی در شرکت تضامنی وارد می کنند را سهم الشرکه یا حصه می گویند و مجموع این سهم الشرکه شرکا ،سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.سهم الشرکه ای که شرکا وارد شرکت می کنند به صورت نقدی یا غیر نقدی است و سهم الشرکه غیر نقدی همان طور که بیان شد باید قابلیت قیمت گذاری را داشته باشد زیرا باید میزان سرمایه شرکت مشخص شود.قانونگذار در شرکت های سرمایه که اعتبار آن به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد شرایط زیادتری برای قیمت گذاری سهم الشرکه غیر نقدی در نظر گرفته ولی در شرکت های اشخاص که متضمن تعهدات شرکت ،شرکا هستند شرایط زیادی در نظر گرفته نشده است.زیرا اگر سهم الشرکه از بهای واقعی آن زیادتر قیمت گذاری شود در هر صورت شرکا مسئول هستند و قیمت گذاری سهم الشرکه به دلیل تقسیم نفع و ضرر و روابط ین شرکا بسیار اهمیت دارد و با استناد به ماده قانون تجارت که عنوان کرده اگر در شرکت های تضامنی سهم الشرکه یک با چند نفر غیر نقدی باشد باید با رضایت تمام شرکا قیمت گذاری شود بنابراین در شرکت های تضامنی شرکا مسئول و متعهد به پرداخت بدهی های شرکت هستند.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.