مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت و شرایط آنها از موضوع های مورد توجه متقاضیان میباشد که در شرکت ها شرکت سهامی از پر طرفدار ترین شرکتها میباشد که این شرکت ها در دو نوع خاص و عام میباشند

تغییرات در شرکت ها

برای تغییرات شرکت ها سه نوع مجمع تشکیل میشود

*مجمع عمومی موسس: این مجمع در زمان ثبت شرکت و یک بار تشکیل میگردد که تصویب اساسنامه شرکت از وضایف این مجمع میباشد همچنین در این مجمع اولین مدیران و بازرسید و روزنامه کثیر الانتشار برای آگهی مجامع، انتخاب میگردند .پس از ثبت شرکت این مجمع دیگر تشکیل نمیگردد.

مجمع عمومی عادی: در این مجمع تصمیماتی اعم از تصویب ترازنامه ها و اعلام سود و زیان شرکت و انتخاب عضو های هیئت مدیره ،انتخاب بازرس های شرکت اتخاذ میگردد.

مجمع عمومی فوق العاده:هر تغییراتی که بخواهد در اساسنامه شرکت صورت بگیرد در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ تصمیم میگردد.تغییراتی مثل تغییر آدرس ،تغییر نام شرکت ،تغییر موضوع شرکت و...

همچنین انحلال شرکت و انتخاب مدیر تصفیه و نحوه تصفیه به عهده مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

افزایش سرمایه:

تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

از مهم ترین صورتجلسات تغییرات افزایش سرمایه شرکت میباشد که دقت زیادی باید در تنظیم صورتجلسه داشت زیرا زمان افزایش سرمایه امکان دارد سهم شخصی افزایش و یا کاهش یابد و اگر اشتباه تنظیم گردد ضرر جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدطبق قانون تجارت ماده 157 سرمایه شرکت زمانی افزایش می یابد که یا مبلغ اسمی سرمایه یا تعداد سهام افزایش داشته باشد.

افزایش سرمایه به یکی از طریق های زیر امکان پذیر میباشد:

*افزایش سرمایه به صورت نقدی که شرکا یا سهامداران باید مبلغ را به حسابی که شرکت تعیین میکند واریز نمایند

*افزایش سرمایه از طریق دریافت مطالبات شرکت

*افزایش سرمایه از طریق سود شرکت که بین شرکا تقسیم نشده است و میخواهند ارزش هر سهم را بالا ببرند.

*افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام به صورت تبدیل اوراق قرضه به سهام

*افزایش سرمایه از طریق آورده غیر نقدی برای سرمایه شرکت

توجه:یک نکته که وجود دارد این است که در شرکتهای سهامی بدون اینکه سرمایه تعهدی شرکت پرداخت گردد افزایش سرمایه معنی ندارد پس باید صورتجلسه تنظیم شده و امضا شده حداکثر تا یک ماه بعد از تاریخ صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.همچنین  برای افزایش سرمایه باید گواهی بانکی که از واریز کل مبلغ سرمایه شرکت اطلاع میدهد به اداره ثبت ، در مدارک ارسالی باید وجود داشته باشد.

انحلال شرکت:

شرکا و سهامداران شرکت ها با درنظر گرفتن مقررات قانونی میتوانند شرکت را منحل اعلام کنند که برای انجام این کارباید صورتجلسه در مجمع عمومی فوقالاده تنظیم گردد و به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد .

مدارک لازم برای انحلال شرکت :

برای ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکتها نیاز مدارکی به شرح زیر است:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

لیست سهامداران برای شرکت های سهامی

رسید پذیرش اینترنتی

شایان ذکر است که اگر مدیر تصفیه شرکت بخواهد خارج از شرکا و سهامداران باشد میبایست مشخصات هویتی شخص به طور کاملو همچنین آدرس آن با کد پستی در صورتجلسه قید شود.مدارک شناسایی مدیر تصویه در این مواقع باید برابر اصل شود و به همراه صورتجلسه به اداره ثبت ارسال گردد.

البته به دلیل اینکه مدیر تصفیه در زمان انحلال شرکت جانشین هیئت مدیره میباشد پس باید کلیه دفاتر و اسناد مالی و دارایی در اختیارش قرار بگیرد زیرا برای تصفیه حساب شرکت مورد اسفاده میباشد.مدت زمان تصدی مدیر تصفیه دو سال میباشد و اگر در آن مدت حسابرسی ها صورت نگیرد امکان تمدید زمان تصفیه و مدیر تصفیه امکان پذیر میباشد.

مراحل دیگر تغییرات شرکت

درست است که افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت مهمترین تصمیمات شرکا محسوب میشود ولی یک شرکت در طول زمان ثبت امکان دارد تغییراتی دیگر داشته باشد .تغییراتی من جمله تغییر اسم شرکت،تغییر یا الحاق موضوع شرکت،تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت،نقل و انتقال سهام های سهامداران شرکت و...

تغییر موضوع شرکت:

موضوع شرکت باید در اساسنامه قید شود که حیطه فعالیت شرکت را مشخص میکند و بدیهی است مدیران شرکت خارج از موضوع شرگت نمیتوانند فعالیت داشته باشند.گاهی ممکن است در زمان ثبت موضوع به طور کامل ذکر نشده باشد و یا حیطه فعالیت شرکت گسترده شود در این زمان باید صورتجلسه ای مبنی بر تغییر موضوع شرکت طراحی گردد و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.

برای تغییر موضوع شرکت به مدارک زیر نیاز میباشد:

*صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضای تمام اعضا درآمده باشد

*ارائه مجوز در صورت نیاز موضوع به ارائه مجوز

*لیست سهامداران شرکت سهامی که حاضر در جلسه میباشند

تغییر آدرس دفتر مرکزی ��رکت

در زمان ثبت آدرس دفتر مرکزی که اعلام میشود باید دقیق به همراه کد پستی اعلام گردد.اگر که به دلیلی آدرس دقیق ذکر نشده است و یا دفتر مرکزی شرکت تغییر آدرس داشته است باید طبق صورتجلسه این تغییرات به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شود.

مدارک و مراحل تغییر موضوع شرکت به شرح زیر میباشد

1)تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا تمام اعضا هیئت مدیره درآید

2)ثبت نام در سامانه اداره ثبت

3)دریافت رسید پذیرش از سامانه

4)ارسال مدارک به اداره ثبت

5)صدور آگهی تغییرات شرکت

6)ثبت نام روزنامه رسمی شرکت

قابل ذکر است که اگر در اساسنامه شرکت تغییر آدرس به هیئت مدیره تفویض شده باشد باید برای تنظیم صورتجلیه و انتخاب مجمع دقت شود.همچنین اگر واحد ثبتی شرکت در تغییر آدرس عوض شود باید شماره ثبت جدید شرکت از واحد ثبتی مقصد دریافت شود.

مراحل ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

موسسین شرکت ها پس از ثبت شرکتشان در شرایطی ممکن است تغییراتی را در اساسنامه بخواهند اعمال نمایند زمانی انجام این تغییرات امکان پذیر میباشد که صورتجلسه مربوطه آن تنظیم گردد و به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .کارشناسان اداره ثبت شرکتها پس از بررسی پرونده و نبود نقص،آگهی تغغیرات را صادر میکنند.اگر که تغییرات در اسانامه شرکت باشد باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم گردد از جمله تغییرات در اساسنامه به شرح زیر است:

1)تغییر آدرس دفتر مرکزی

2)تغییر نام شرکت

3)تغییر و الحاق موضع شرکت

4)تغییرات در سهام سهامداران و نقل و انتقال سهام در شرکت

5)افزایش سرمایه شرکت

6)کاهش سرمایه شرکت

7)تغییرات اصلاح ماده

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. صورت جلسه تغییرات شرکت تنظیم و ارائه گردد.
 2. مدارک شناسایی سهامداران و شرکا ارائه گردد.
 3. اسناد شرکت ارائه گردد.
 4. رونوشت برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره ارائه گردد.
 5. رونوشت روزنامه رسمی به همراه تغییرات موجود در آن ارائه گردد.
 6. حضور تمامی شرکا در صورت انحلال شرکت الزامی می باشد.
 7.  هزینه روزنامه رسمی پرداخت گردد.

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.