ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کلاله

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کلاله

بعد از انجام ثبت شرکت به عنوان یک شخص حقوقی موسسین  شرکتها ممکن است به هردلیلی اعم از تغییر آدرس دفتر مرکزی، نقل و انتقال سهام شرکت و یا غیره قصد داشته باشند تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند. که برای این تغییرات باید شرایط مذکور در قانون تجارت را رعایت کنند. در این خصوص می توانید از کارگروه ثبت تغییرات پایش در کلاله راهنمایی های لازم را کسب نمایید.

مراحل و مدارک جهت ثبت صورتجلسه تغییرات در کلاله

اولین شرط برای اعمال تغییرات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مرتبط با تغییرات شرکت می باشد.که این صورتجلسه باید به امضاء کلیه اعضا و سهامداران برسد و به همراه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتهای کلاله  ارسال گردد.

هزینه و زمان مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه در کلاله

مدت زمانی که جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کلاله لازم است بعد از تکمیل و ارسال مدارک به اداره تقریبا 3 هفته کاری است.

  • در صورت نیاز به مشاوره رایگان و بهرمندی از اطلاعات کارشناسان ثبت شرکت پایش با ما در ارتباط باشید.