ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خوانسار

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خوانسار

بعد از انجام ثبت شرکت به عنوان یک شخص حقوقی موسسین  شرکتها ممکن است به هردلیلی اعم از تغییر آدرس دفتر مرکزی، نقل و انتقال سهام شرکت و یا غیره قصد داشته باشند تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند. که برای این تغییرات باید شرایط مذکور در قانون تجارت را رعایت کنند. در این خصوص می توانید از کارگروه ثبت تغییرات پایش در خوانسار راهنمایی های لازم را کسب نمایید.

مراحل و مدارک جهت ثبت صورتجلسه تغییرات در خوانسار

اولین شرط برای اعمال تغییرات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مرتبط با تغییرات شرکت می باشد.که این صورتجلسه باید به امضاء کلیه اعضا و سهامداران برسد و به همراه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتهای خوانسار  ارسال گردد.

هزینه و زمان مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه در خوانسار

مدت زمانی که جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در خوانسار لازم است بعد از تکمیل و ارسال مدارک به اداره تقریبا 3 هفته کاری است.

  • در صورت نیاز به مشاوره رایگان و بهرمندی از اطلاعات کارشناسان ثبت شرکت پایش با ما در ارتباط باشید.

سرعت و دقت ب