ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بندر عباس

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بندر عباس

پس از اتمام مراحل ثبت شرکت و تاسیس شخصیت حقوقی ، شرکت  به عنوان یک شخص حقوقی با نمایندگی موسسین و سهامداران  ممکن است به هردلیلی اعم از تغییر آدرس دفتر مرکزی ، نقل و انتقال سهام شرکت ، ورود و یا خروج سهامدار، تغییر سمت اعضا ، الحاق به موضوع و یا غیره قصد داشته باشند تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند.  برای اعمال  تغییرات در شرکت باید شرایط مذکور در قانون تجارت را رعایت کنند. اصولا ثبت تصمیمات صورتجلسه در یکی از مجامع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع هیئت مدیره  انجام می شود . هر مجمعی با توجه به اختیاراتی که در اساسنامه ذکر شده است قابلیت رسیدگی به امور شرکت را دارد. متقاضیان می توانند در خصوص ثبت صورتجلسه تغییرات در بندر عباس  از کارگروه ثبت تغییرات پایش در بندر عباس راهنمایی های لازم را کسب نمایند.

مراحل و مدارک جهت ثبت صورتجلسه تغییرات در بندر عباس

لازمه ثبت صورتجلسه تغییرات در بندر عباس در مرحله اول تنظیم صورتجلسه تغییرات در مجمع متناسب با تصمیمات و تنظیم صورتجلسه مرتبط با تغییرات شرکت می باشد.که این صورتجلسه باید توسط کلیه اعضا و سهامداران امضا و مهر شود سپس صورتجلسه تنظیم شده در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت نام و اطلاعات لازم در سامانه ثبت شرکتها بارگذاری می شود پس از ثبت نام و بارگذاری اطلاعات پذیرش نهایی انجام می شود ورسید پذیرش دریافت می کنید. رسید پذیرش به همراه صورتجلسه مهر و امضا شده  و به همراه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بندرعباس ارسال گردد.

هزینه و زمان مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه در بندر عباس

مدت زمانی که جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در بندر عباس لازم است بعد از تکمیل و ارسال مدارک به اداره تقریبا 3 هفته کاری است.

  • در صورت نیاز به مشاوره رایگان و بهرمندی از اطلاعات کارشناسان ثبت شرکت پایش با ما در ارتباط باشید.

سرعت و دقت بالا