ثبت شرکت در دامغان

ثبت شرکت در دامغان

شرکتها در 5 قالب ثبتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود، شرکتهای سهامی،شرکتهای تضامنی،شرکتهای تعاونی و مختلط سهامی در دامغان به ثبت میرسند. از بارزترین و بیشترین ثبت آنها می توان شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص را نام برد. شما میتوانید با توجه به فعالیت خود قالب ثبتی مناسبی  با توجه به راهنمایی های کارشناسان موسسه ثبت شرکت پایش انتخاب و اقدامات لازم در این خصوص را اعمال نمایید.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دامغان

در ابتدا مراحل ثبت شرکت خود ، باید شرکاء و موضوع فعالیت را مشخص نمایید. در انتخاب شرایط گفته شده باید نهایت دقت خود را به خرج دهید و در مرحله بعدی مدارک شناسایی کلیه اعضاء و گواهی عدم سوء پیشینه آنها را جهت ارائه به ثبت شرکتهای دامغان جمع آوری کنید.

هزینه و زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت در دامغان

مدت زمانی که نیاز است مراحل ثبت شرکت در دامغان  به اتمام برسد و آگهی تاسیس آن صادر گردد تقریبا 30روز کاری می باشد.

  • جهت بهرمندی از مشاوره رایگان کارشناسان ثبت پایش همین حالا با ما در ارتباط باشید.