ثبت شرکتها در کرج

ثبت شرکتها در کرج

موسسه حقوقي پايش با بهره مندي از کارشناسان با تجربه در رابطه با ثبت شرکت ها در کرج،  ثبت شرکت با مسئوليت محدود، ثبت شرکت سهامي عام، ثبت شرکت سهامي خاص، ثبت مؤسسه، ثبت شرکت تعاوني، ثبت شرکت در مناطق آزاد،  ثبت شرکت خارج از کشور، ثبت شرکت تضامني و نسبي به محض عقد قرارداد تا دريافت شماره ثبت و اخذ روزنامه رسمي بطور تمام وقت پيگير پرونده و پاسخگوي شما خواهد بود. موسسه حقوقي پايش خط و مشي خود را بر ارائه خدمات ثبتي با سريعترين زمان ممکن قرار داده و کسب رضايت متقاضيان را در اولويت فعاليت هاي خود قرار داده است و آماده مشاوره ثبت شرکت در کرج مي باشد.

انواع شرکتهاي تجاري

مبحث مورد نظر در خصوص ثبت شرکتهاي تجاري مي باشد. در شروع بحث ابتدا مطالبي را در خصوص ويژگي هاي انواع شرکتهاي تجاري براي معرفي آنها بيان مي کنيم

شرکت سهامي عام

شرکتهاي سهامي عام شرکتهايي هستند که سرمايه آنها به قطعات سهام تقسيم شده است و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست و قسمتي از سرمايه اين شرکتها از طريق فروش سهام به مردم تامين مي شود

نحوه تشکيل شرکتهاي سهامي عام

ابتدا لازم به ذکر است جهت ثبت شرکتهاي سهامي عام مي بايست حداقل سرمايه شرکت 5.000.000 ريال باشد و همچنين تعداد موسسين در بدو امر نبايد کمتر از  3 نفر باشد

مزاياي شرکت سهامي عام برخي را وادار مي‌کند کسب‌و‌کار خود را در اين قالب گسترش دهند. سهولت نقل‌و‌انتقال سهام، تجمع سرمايه‌هاي کوچک براي تشکيل شرکت، محدوديت مسئوليت سهامداران در شرکت‌هاي سهامي، جذب سرمايه از طريق انتشار اوراق سهام، استمرار و موجوديت شرکت‌هاي سهامي و تعيين هيأت‌مديره در شرکت‌هاي سهامي شمري از امتيازهايي است که براي تشکيل شرکت سهامي عام وجود دارد. يادتان باشد شرکت سهامي عام براي جلب سرمايههاي بزرگ تشکيل ميشود و تعداد شرکا در اين شرکت زياد است؛ بنابراين بهتر است يک جمع دوستانه يا يک خانواده براي کسب‌و‌کار خود شرکت مسئوليت محدود ثبت کنند يا صرافان و جواهرفروشان بهتر است شرکت تضامني يا نسبي را براي فعاليت خود انتخاب کنند.

شرکت سهامي خاص

شرکتي است بازرگاني که کل سرمايه آن انحصاراً توسط مؤسسين تامين گرديده است و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامي خاص» قبل از نام شرکت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قيد شود . کمترين تعداد سهامداران در ثبت شرکت سهامي خاص3 نفر در نظر گرفته شده است . شرايط کمترين ميزان در نظر گرفته شده براي سرمايه در ثبت شرکت سهامي خاص ،يک ميليون ريال مي باشد.

شرکت با مسئوليت محدود

حداقل تعداد نفرات مجاز در شرکت با مسئوليت محدود 2 نفر است و هيچگونه شرکتي با يک نفر ثبت نخواهد شد، حداقل سرمايه براي ثبت شرکتها در حال حاضر 000/000/1 ريال است و با مبلغ کمتر امکان ثبت وجود ندارد ، در نام شرکت به هيچ عنوان از نام شرکاء استفاده نشود ، شريکي که از نام خانوادگي او در عنوان شرکت استفاده شده باشد ، حکم شريک ضامن در شرکت تضامني را داشته و مسئوليتهاي سنگيني به عهده اوست . وقتي شرکتي با مسئوليت محدود تشکيل مي شود که کل سرمايه نقدي و سهم الشرکه غير نقدي نيز داده شده باشد و مدير عامل اقرار به دريافت کليه سرمايه نقدي و سهم الشرکه غير نقدي نمايد و هر يک شرکت که بر خلاف اين ماده تشکيل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است

شرکت تضامني

شرکت تضامني،شرکتي است که تحت نام مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشکيل مي‌شود.اگر دارايي شرکت براي تأديه‌ي تمام قروض کافي نباشد؛ هر يک ازشرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراري که بين شرکا برخلاف اين، ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، کان لم يکن خواهدبود. در نام شرکت تضامني بايد عبارت (شرکت تضامني) ‌و لااقل اسم يک نفر از شرکا ذکر شود.

شرکت تعاوني

شرکت هاي تعاوني بسته به نوع فعاليت شامل دو دسته مي باشند: 1- شرکت تعاوني توليد، که در زمينه کشاورزي، دامپروري، شيلات، صنعات، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري فعاليت دارند. 2- شرکت تعاوني توزيع: که فعاليت اصلي آن تهيه و توزيع کالا، مسکن، خدمات و ساير نيازمندي هاي اعضاء مي باشد. البته مي توان در ثبت شرکت تعاوني تعداد موضوع و نوع موضوع فعاليت را با ارائه طرح پيشنهادي افزايش داد. در ثبت شرکت ها ي تعاوني نيز از نظر عضويت نيز به دو دسته تقسيم مي شوند: 1-ثبت شرکت تعاوني عام، که عضويت در آن براي همه آزاد مي باشد و براي تامين سرمايه، بايد سهام آن را به عموم عرضه کنند. 2- ثبت شرکت تعاوني خاص، که عضويت در آن براي افراد و گروه هاي خاصي آزاد مي باشد مانند کارگران، کشاورزان، دانشجويان، ايثارگران و زنان مشاغل خاص. بنابراين تعاوني کساني که واجد شرايط هستند را بايد به عنوان عضو انتخاب کند و شامل هيچ محدوديتي نيز نمي شود.

شرکت نسبي

شرکت نسبي را ميتوان شبيه شرکت تضامني دانست زيرا نحوه تاسيس و طرز کار و انحلال شرکت نسبي همانند شرکت تضامني است که براي امور تجاري تحت اسم مخصوص بين حداقل دو نفر تشکيل ميشود با اين تفاوت که مسئوليت هر يک از شرکا به نسبت سرمايه است که درشرکت گذاشته اند يعني اگر دارائي شرکت نسبي براي پرداخت تمام قروض شرکت کافي نباشد شرکا به نسبت سرمايه اي که گذاشته اند قروض را بايد پرداخت کنند.

شرکت مختلط سهامي:

 

در شرکت مختلط سهامي دو نوع شريک به طور توام شراکت دارند. شريک يا شرکا تضامني و شرکا سهامي . شرکا سهامي فقط در حد آورده خود مسئول بدهي شرکت پس از انحلالند. اما شريک تضامني ضامن همه بدهي هاي شرکتند. نکته مهم اينجاست که اداره شرکت فقط با شريک يا شرکا تضامنيست و ديگر شرکا حق انتخاب مديران را در مجمع عمومي ندارند. اما شرکا سهامي مي توانند با تعيين هيئت نظارت که در مجمع عمومي انتخاب مي کنند بر عملکرد مديريت شرکت نظارت داشته باشند. يک نکته جالب در شرکتهاي مختلط سهامي اين است که شريک تضامني نمي تواند  جز با رضايت بقيه شرکا ، اقدام به کسب و کاري از نوع کسب و کار شرکت مورد نظر بکند

شرکت مختلط غيرسهامي:

شرکت مختلط غير سهامي،مانند شرکت تضامني توسط يک يا چند نفر مدير اداره مي شود.تصميمات جمعي نيز توسط شرکا اتخاذ مي شود

قانون تجارت ايران در مورد نحوه ي تصميم گيري درباره ي امور شرکت مختلط غير سهامي نصي ندارد.آنچه مسلم است اين است که قرارداد شرکت يا اساسنامه مي تواند اين مساله را بصراحت پيش بيني کند.براي مثال،مي توان نحوه ي دعوت از شرکا را براي تصميم گيري به صورت مجمع عمومي معين کرد که چه شريکي حق دعوت دارد و تصميمات با چه نسبتي اتخاذ مي شود.در اساسنامه مي توان پيش بيني کرد که يک يا دو بار در سال شرکا براي تاييد حساب هاي شرکت حاضر شوند.همچنين مي توان پيش بيني کرد که راي گيري حتماَ حضوري باشد يا از طريق دادن نمايندگي براي حضور در جلسه و يا ارسال يادداشت کتبي

 

سرعت و دقت بالا

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • امیر اسلامی نیا

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.