ثبت برند و علامت تجاری در بابلسر

ثبت برند و علامت تجاری در بابلسر

شما میتوانید با ثبت برند و علامت تجاری در بابلسر وجه تمایز آن را نسبت به سایر محصولات فراهم سازید و از سوء استفاده های احتمالی و تولید کالاهای نامطلوبی هماند خدمات و کالای خود جلوگیری نمایید.

مدارک لازم جهت ثبت برند در بابلسر

  • مدارک لازم جهت ثبت یک برند تجاری در بابلسر بستگی به نوع ثبت آن دارد. اگر برند درخواستی شما برای شخص حقیقی به ثبت برسد مدارک شناسایی صاحب برند و جواز خود را باید ارائه دهند و در صورتی که برند درخواستی برای شخص حقوقی به ثبت برسد مدارک شرکت شامل آگهی تاسیس و روزنامه رسمی به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل باید ارسال شود.

زمان و هزینه ثبت علامت تجاری در بابلسر

برای دریافت آگهی تقاضا ثبت یک برند تجاری تقریبا 2ماه کاری زمان لازم است و برای دریافت آگهی دو ساله آن 4ماه زمان می برد.