ثبت برند در تهران

ثبت برند در تهران

برند یک نشان تجاری است که وجوه افتراق آن با شرکا محسوب می شود و یکی از خصوصیات برند در خاطر ماندن مخاطب می باشد. و به همین منظور تحقیقات لازم را برای ثبت برند باید انجام دهیم،ثبت شرکت پایس در این مقاله برآنست تا درباره ثبت برند در تهران مطالبی را به متقاضیان ثبت برند در تهران ارائه نماید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند در تهران

1. اظهارنامه به صورت اینترنتی ارائه گردد.
2.مدارک مثبت هویت متقاضی
الف) اشخاص حقیقی:رونوشت شناسنامه و رونوشت کارت ملی ارائه گردد.
ب) اشخاص حقوقی:آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت رونوشت شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء ارائه گردد.
3.مدارک نماینده قانونی:در صورتی که درخواست توسط نماینده قانونی(وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ....) صورت می گیرد مدارک آن باید ضمیمه گردد.
10.4نمونه گرافیکی یا رونوشت یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر ارائه گردد.
5.در صورتی که علامت سه بعدی می باشد ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند الزامی است.
6.مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط باید ارائه گردد.
7.در صورتی که متقاضی ثبت بخواهد به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج